Boop privatumo politika

1. Bendrai

Ši duomenų apsaugos politika taikoma svetainei, esančiai adresu https://boop-app.pet, ir(arba) mobiliosioms programėlėms „Boop“, skirtoms „iOS“ ir „Android“ įrenginiams (toliau kartu vadinama „Svetaine“). Svetainę valdo Boopapp, UAB (įmonės numeris 305799109), registruota buveinė Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius, Lietuvos Respublika („mes“, „mūsų“, „Boop“). Daugiau informacijos apie tai, kaip su mumis susisiekti, rasite šios duomenų apsaugos politikos pabaigoje, 12 punkte.

Mes labai rimtai žiūrime į jūsų privatumą. Mes neparduodame ir nesinuomojame jūsų asmens duomenų. Visus duomenis mes rinksime, saugosime ir tvarkysime pagal Bendrąjį Europos Sąjungos duomenų apsaugos reglamentą (GDPR) Nr. 2016/679, kitus galiojančius teisės aktus ir neperduosime jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai esame įpareigoti tai padaryti pagal įstatymus, arba kai tai būtina teikiant mūsų paslaugas, arba kai jūs aiškiai sutikote su savo duomenų perdavimu.

Mūsų Svetainėje siūlomos paslaugos gali veikti tik tuo atveju, jei mes renkame, saugome, perduodame, ištriname ir(arba) kitaip naudojame (toliau - „tvarkome“) tam tikrus su jumis susijusius duomenis. Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją apie identifikuotą arba galimą identifikuoti fizinį asmenį („duomenys“), pvz., jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, adresą arba el. pašto adresą. Ši duomenų apsaugos politika aprašo, kuriuos jūsų duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naudojatės mūsų Svetainėje siūlomomis paslaugomis. Ši duomenų apsaugos politika taip pat pateikia svarbią informaciją apie jūsų duomenų apsaugą, ypač jūsų teisinius reikalavimus, susijusius su šiais duomenimis.

Kai kurias mūsų Svetainėje siūlomas paslaugas teikia trečiųjų šalių tiekėjai. Kai naudojatės šiomis paslaugomis, papildomai prie šios duomenų apsaugos politikos taikomos ir trečiųjų šalių tiekėjų duomenų apsaugos nuostatos. Prieš naudojantis šiomis paslaugomis, trečiųjų šalių tiekėjai gali paprašyti jūsų duoti sutikimą tvarkyti duomenis pagal duomenų apsaugos įstatymus.

Ši duomenų apsaugos politika papildo bendrąsias sąlygas, kurios yra jūsų sutarties su „Boop“ dėl Svetainės naudojimo („Naudojimo sutartis“) pagrindas. Jei bendrosiose sąlygose ir šioje duomenų apsaugos politikoje yra neatitikimų, taikomos pastarosios nuostatos."

2. Kokie jūsų duomenys tvarkomi?

2.1. Prisijungimas prie Svetainės

Kai prisijungsite prie Svetainės, mes tvarkysime šiuos duomenis (žurnalo failus), net jei nesate prisijungę prie Svetainės kaip vartotojas:

Jei prisijungiate naudodami mobiliuosius įrenginius, naudojantis Svetaine taip pat fiksuojami šie žurnalo failai:

Be jūsų aiškaus sutikimo nenaudosime šioje sekcijoje nurodytų asmens duomenų, ypač IP adreso, nebent toks naudojimas yra būtinas (i) teikiant mūsų paslaugas ir/arba (ii) saugumo tikslais, ypač siekiant užkirsti kelią kibernetinėms atakoms, pvz., duomenų skrebinėjimui ir paslaugų trikdymo atakoms, ir siekiant užkirsti kelią neleidžiamam keliskart teikiamoms paraiškoms.

2.2. Registracija kaip narys

Norėdami naudotis mūsų Svetaine, o ypač atlikti komercinius sandorius per Svetainę, naudotis elektronine mokėjimo sistema arba palikti atsiliepimus ir bendrauti su kitais vartotojais, jums reikia Boop paskyros. Tam tikslui turite užsiregistruoti kaip Svetainės vartotojas. Norėdami užsiregistruoti kaip vartotojas, būsite paprašyti mūsų Svetainėje įvesti šiuos duomenis:

Jūsų viešas vardas bus matomas visiems Svetainės lankytojams.

2.3. Paskyros užbaigimas

Užsiregistravę galite pridėti neobligatorią informaciją prie savo profilio. Profilio duomenys:

Visi šie duomenys yra matomi kitiems Svetainės lankytojams.

2.4. Svetainės naudojimas transakcijoms

Mes saugosime ir tvarkysime duomenis apie jūsų transakcijas Svetainėje (pvz., priežiūros parinktį, pardavėjui išsiųstą prisistatymo žinutę, kainą, transakcijos ir susitikimo datą ir laiką ir kt.). Šiuos duomenis galite matyti savo paskyros transakcijų apžvalgoje.

Jei parduodate paslaugas mūsų Svetainėje, mes taip pat renkame papildomus duomenis, kuriuos sukuriate siūlydami ir parduodant veiklas ir priežiūrą, ypač nuotraukas ir vaizdo įrašus, taip pat tekstą ir kitus aprašymus, vietą ir kt. Šie duomenys bus matomi tik Svetainės lankytojams.

2.5. Elektroninės mokėjimo sistemos „Stripe“ naudojimas

(a) Elektroninės piniginės įkūrimas

Kai mokėsite pardavėjui kredito kortele arba gausite mokėjimą iš pirkėjo, arba naudojatės kitomis Svetainės paslaugomis, už kurias imamas mokestis, minėtą transakciją apdoros mūsų elektroninė mokėjimo sistema Stripe (žr. mūsų AGB). Norėdami naudotis Stripe, turėsite sukurti elektroninę piniginę Svetainėje (Svetainėje vadinamą „pinigine“) ir pateikti mums šią informaciją, kurią perduosime Stripe:

Be to, mums reikės vaizdų, kuriuos perduosime Stripe:

(b) Mokėjimas per Stripe

Jei naudojatės elektronine mokėjimo sistema Stripe, Stripe surinks mokėjimo informaciją, reikalingą pagal pasirinktą mokėjimo būdą (pvz., kredito kortelę). Paskui mokėjimas bus įgyvendintas per Stripe ir jūsų pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją. Šiuo atžvilgiu taikomos Stripe ir atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo duomenų apsaugos nuostatos. Daugiau informacijos apie mokėjimo procedūrą ir mokėjimo paslaugų teikėjus rasite mūsų Taisyklių 12 punkte. Jei mokėjimo būdu naudojate kredito kortelę, Boop matys tik keturis paskutinius jūsų kortelės numerio skaitmenis. Šią informaciją naudosime tik mokėjimui patvirtinti ir sukčiavimui užkirsti kelią.-

2.6. Bendravimas, komentarai ir atsiliepimai

Kai naudojatės mūsų paslaugomis, mes taip pat renkame šiuos duomenis:

Dėl techninių priežasčių šis jūsų sukurtas turinys liks internete pasibaigus jūsų vartotojo sutarčiai. Nepaisant to, jūsų vardo nebus matyti ir bus pateikta pastaba, kad turinys yra iš nario, kuris nebėra aktyvus (žr. mūsų Taisykles ir sąlygas).

2.7. Vietos duomenys naudojant Svetainę

Prieš naudojantis Svetainėje esančiu turiniu ir paslaugomis, grindžiamomis vietove, Svetainė paprašys jūsų leidimo apdoroti jūsų vietos duomenis. Jei sutinkate, Boop naudos jūsų mobilųjį įrenginį arba žiniatinklio naršyklę, kad nustatytų jūsų mobiliojo įrenginio arba kompiuterio vietą iš įvairių šaltinių (GSM radijo bokštų, GPS vietos, „Wi-Fi“ ir kt.). Vietos duomenys visada yra tik apytiksliai. Atkreipkite dėmesį, kad jei nesuteiksite leidimo rinkti jūsų vietos duomenų, negalėsite naudotis Svetainės paslaugomis, kurioms reikalinga įvertinti jūsų vietą („Vietos paslaugos“). Jei norite atšaukti savo leidimą, bet kuriuo metu galite neleisti rinkti vietos duomenų ateityje, pakeisdami savo mobiliojo įrenginio arba žiniatinklio naršyklės nustatymus. Jei tai padarysite, gali nebegalėti naudotis Vietos paslaugomis. Boop apdoros jūsų mobiliojo įrenginio arba žiniatinklio naršyklės surinktus vietos duomenis, kad pasiūlytų jums žmonių susitikti jūsų vietovėje. Mes nesaugosime jūsų vietos duomenų ilgai. Saugosime juos tik tol, kol ir kiek mums jų reikia, kad galėtume teikti jums vietos paslaugas. Visada galite rankiniu būdu pažymėti savo susitikimo vietą nenaudodami Vietos paslaugų.

3. Tikslai, kuriems apdorojame jūsų duomenis

Jeigu tai dar nenurodyta 2 punkte, apdorosime jūsų duomenis šiais tikslais:

3.1. Mūsų paslaugų teikimas

Mes apdorosime Jūsų duomenis, kad galėtume įvykdyti naudojimo sutartį, teikti paslaugas, kuriomis Jūs naudojatės mūsų Svetainėje:

3.2. Teisinės teisės, mūsų svetainės tobulinimas, neleistinos veiklos prevencija ir aptikimas, sistemos saugumas

Mes taip pat apdorosime Jūsų duomenis, kad apsaugotume šiuos teisėtus Boop ir (arba) trečiųjų šalių interesus:

3.3. El. pašto naujienlaiškis ir kiti el. pašto rinkodaros laiškai

Galite užsiregistruoti į mūsų naujienlaiškį ir kitus el. pašto rinkodaros laiškus („Rinkodaros laiškai“). Registruodamiesi paprašysime jūsų leidimo apdoroti jūsų el. pašto adresą, kad galėtume siųsti jums Rinkodaros laiškus su naujausia informacija apie mūsų produktus ir paslaugas, ypač apie svetainėje pateikiamus pasiūlymus, specialius pasiūlymus ir rinkodaros kampanijas. Rinkodaros laiškus gausite tik tuo atveju, jei duosite sutikimą. Jūsų sutikimas taip pat apima sutikimą, kad galime pritaikyti Rinkodaros laiškų turinį pagal jūsų poreikius ir interesus, remdamiesi bet kokia informacija, kurią pateikėte „Boop“. Sutikimą siųsti rinkodaros laiškus galite bet kada atšaukti, galiojantį ateičiai. Savo „Boop“ paskyroje galite pakeisti nustatymus, kad blokuotumėte tolesnių rinkodaros laiškų siuntimą. Arba galite spustelėti „Atsisakyti prenumeratos“ rinkodaros laiško pabaigoje. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki sutikimo atšaukimo atlikto tvarkymo teisėtumui.

Sutikdami su el. pašto pranešimais apie svetainės veiklą, pavyzdžiui, naujų žinučių ir rezervacijos užklausų gavimu, taip pat leidžiate „Boop“ siųsti ribotą kiekį rinkodaros el. laiškų, tačiau bet kada galite atsisakyti jų prenumeratos iš gauto el. laiško.

3.4. Paskyros patvirtinimas saugumo tikslais

Siekiant užtikrinti saugumą Svetainėje, prašome paslaugų teikėjų patvirtinti savo tapatybę per Stripe (žr. Bendrąsias sąlygas).

3.5. Naminių gyvūnų draudimo polisų išdavimo tikslai

„Boop“ paprašys jūsų pateikti papildomos informacijos apie jus ir jūsų augintinį, kad galėtų išduoti augintinio draudimo polisą, jei jis yra prieinamas jūsų šalyje. Prieš tai turėsite užpildyti šią informaciją draudimo poliso formoje ir sutikti tęsti. Ši informacija bus išsiųsta trečiajai šaliai - draudimo bendrovei, kad ji galėtų patikrinti jūsų duomenis ir pateikti jums augintinio draudimo polisą, jei sėkmingai. Į draudimo bendrovę bus išsiųsti papildomi duomenys, kurių paprastai nerenkame:

3.6. Veterinarijos planų polisų išdavimo tikslai

„Boop“ paprašys jūsų pateikti papildomos informacijos apie jus ir jūsų augintinį, kad galėtų išduoti augintinio veterinarinio plano polisą, jei jis prieinamas jūsų šalyje. Prieš tai turėsite užpildyti šią informaciją augintinio veterinarinio plano polisų formoje ir sutikti tęsti. Ši informacija bus išsiųsta trečiosioms šalims - veterinarinėms klinikoms, kad jos galėtų patikrinti jūsų duomenis ir pateikti jums augintinio veterinarinio plano polisą, jei sėkmingai. Į veterinarines klinikas bus išsiųsti papildomi duomenys, kurių paprastai nerenkame:

4. Internetinis saugumas

Prieiga prie jūsų paskyros yra apsaugota jūsų nustatytu slaptažodžiu. Niekam nesakykite savo slaptažodžio. Baigę naudotis „Boop“ nepamirškite atsijungti, paspausdami atsijungimo mygtuką, ypač jei naudojatės viešu kompiuteriu. Atkreipkite dėmesį, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., el. paštu) ne visada yra visiškai saugus ir negalima garantuoti, kad prieiga prie jų bus neleista trečiosioms šalims. Imasišime visų būtinų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo neleistino praradimo ir prieigos, taip pat nuo neleistino pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo. Prieigą prie jūsų duomenų turi tik tie asmenys, kuriems jos reikia tikslams, aprašytiems šioje duomenų apsaugos pareiškime. Šie asmenys yra saistomi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.

5. Sutarčių apdorojimas

„Boop“ gali paskirti išorinius paslaugų teikėjus teikti konkrečias paslaugas. Šie paslaugų teikėjai mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus vykdys duomenų tvarkymo procedūras (duomenų tvarkytojai). „Boop“ atidžiai pasirinks duomenų tvarkytojus ir laikysis taikomų duomenų apsaugos įstatymų. Taip pat užtikrins, kad duomenų tvarkymas būtų vykdomas pagal rašytinių sutarčių nuostatas ir teisės aktų nustatytus duomenų tvarkymo reikalavimus. Mūsų vardu atliekamos procedūros apima:

Mūsų paskirti duomenų tvarkytojai tam tikromis aplinkybėmis gali gauti prieigą prie jūsų asmens duomenų, bet tik prašomo duomenų tvarkymo tikslu. Duomenų tvarkytojai taip pat sutartiškai įsipareigoja užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis būtų bent lygiavertis mūsų teikiamam lygiui. Visi mūsų vardu tvarkomi duomenys išlieka mūsų kontroliuojami. Nuolat stebime instrukcijų, garantuotų duomenų saugumo lygių ir su duomenų tvarkytoju sudarytų sutartinių susitarimų laikymąsi. Kai kurie iš šių paslaugų teikėjų gali būti įsikūrę šalyse už ES/EEE, kurių duomenų apsaugos lygis ES/EEE laikomas nepakankamu. Tačiau su šiais paslaugų teikėjais sudarėme atitinkamas sutartis (arba yra kitų garantijų), kurios užtikrina, kad bus priimtos visos būtinos priemonės jūsų duomenims apsaugoti pagal taikomus reikalavimus. Jei turite klausimų apie mūsų paslaugų teikėjus, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Jei į jūsų klausimą negauta atsakymo, susisiekite su mumis el. paštu info@boop-app.pet. Paprašius visada pateiksime papildomos informacijos apie mūsų įdiegtas apsaugos priemones (arba, jei taikoma, šios informacijos kopiją el. paštu).

6. Išorinių paieškos sistemų viešo turinio fiksavimas

Jūsų vardas ir pavardė, profilio nuotrauka, aprašymai, paslaugos duomenys jūsų profilyje (žr. aukščiau 2.2 ir 2.3) bus laisvai prieinami internetu, taigi bus įtraukti į išorinių paieškos sistemų rezultatus. Todėl rekomenduojame neskelbti jokių adresų, mobiliųjų telefonų numerių, el. pašto adresų ar kitų kontaktinių duomenų arba konfidencialios ar asmeninės informacijos.

7. Jūsų duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

„Boop“ pasidalins jūsų duomenimis su kitais subjektais „Boop“ grupėje. „Boop“ yra įstatymų įpareigota teikti asmens ir (arba) naudojimo duomenis tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ar priežiūros institucijoms, jei to reikia siekiant išvengti pavojaus visuomenei ir persekioti už nusikalstamą veiką. „Boop“ gali pasidalinti jūsų duomenimis su trečiosiomis šalimis, kai pagal Bendrąsias sąlygas perkelia teises ir pareigas, susijusias su sutartimi tarp jūsų ir „Boop“, tokioms trečiosioms šalims, ypač veiklos sektoriaus perdavimo, susijungimo įkuriant naują įmonę, susijungimo perėmimo, atskyrimo ar bet kokio kito kontrolio pasikeitimo, turinčio įtakos „Boop“, atveju. Prieš tokį įvykį „Boop“ atskirai informuos jus apie jūsų duomenų bendrinimo detales ir gaus jūsų sutikimą, jei to reikalaus įstatymas. Visais kitais atvejais jūsų duomenys bus perduodami trečiosioms šalims tik tuo atveju, jei jūs duosite tam sutikimą arba patys suteiksite trečiosioms šalims prieigą prie savo duomenų (išskyrus trečiąsias šalis, kurioms pavedėme tvarkyti duomenis kaip duomenų tvarkytojams, žr. 5 aukščiau).

8. Slapukų naudojimas

8.1. Reikalingi slapukai

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos mūsų svetainė nori įdėti į jūsų kompiuterį ar kitus internetinius įrenginius, pvz., planšetinius kompiuterius ar išmaniuosius telefonus. Jei jūsų naršyklės nustatymai priima slapukus, naršyklė prideda tekstą kaip mažą failą. Jei nėra nurodyta kitaip šioje duomenų apsaugos deklaracijoje, slapukai, kuriuos naudojame, yra būtini mūsų svetainės funkcionalumui ir našumui. Tai apima slapukus, kurie leidžia jums registruotis saugomose mūsų svetainės srityse, įsigyti susitikimą arba naudotis elektronine mokėjimo sistema. Dauguma slapukų ištrinami iš jūsų įrenginio pasibaigus naršyklės seansui (seanso slapukai). Informaciją, išsaugotą būtinuose slapukuose, mes naudosime tik norėdami suteikti prašomas paslaugas ir funkcijas.

8.2. Slapukų nustatymų valdymas

Galite sukonfigūruoti savo naršyklę taip, kad ji atsisakytų kai kurių arba visų slapukų arba paprašytų jūsų leidimo prieš juos priimdama. Tačiau jei atsisakysite slapukų, kai kurios mūsų paslaugos gali turėti ribotą funkcionalumą. Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip pritaikyti arba pakeisti naršyklės nustatymus, apsilankykite svetainėje www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org. Jei naudojate kelis įrenginius norėdami pasiekti mūsų svetainę (pvz., išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, kompiuterį ir kt.), turite įsitikinti, kad kiekviena naršyklė yra pritaikyta kiekvienam įrenginiui pagal jūsų slapukų nuostatas.

9. Norėdami laikinai išsaugoti ištrintą paskyrą

Jei nuspręsite ištrinti savo paskyrą, darysime pagrįstas pastangas, kad ji nebebūtų matoma Platformoje. Iki 30 dienų vis tiek galite atkurti savo paskyrą, jei ji buvo atsitiktinai arba neteisėtai išjungta arba jei pakeisite nuomonę ir norėsite grįžti į Platformą ir imtis veiksmų, jei kas nors kitas įgytų prieigą prie jūsų paskyros ir ją ištrintų be jūsų žinios. Teisinis tokio jūsų duomenų saugojimo pagrindas yra teisėtas „Boop“ ir mūsų narių interesas atkurti jūsų paskyrą, kai to reikia (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Asmens duomenys šiuo tikslu saugomi 30 dienų nuo jūsų „Boop“ paskyros ištrynimo datos.

10. Jūsų teisės į asmens duomenis pagal įstatymus

10.1. Kokias teises turite?

Pagal BDAR nustatytas išimtis ir apribojimus bet kuriuo metu turite teisę:

Norėdami pasinaudoti bet kuria šioje skiltyje nurodyta teise, galite susisiekti su „Boop“ ir pateikti savo prašymą, naudodamiesi kontaktine informacija (12 žemiau). Nepaisant jokių kitų teisinių priemonių, jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.

10.2. Kaip patikrinsime jūsų prašymą?

Jūsų prašyme turi būti pakankamai informacijos, kad galėtume pagrįstai patikrinti, ar esate asmuo ar įgaliotas asmens, kurio asmens duomenis surinkome, atstovas (vardas, pavardė, viešojo profilio URL, el. pašto adresas, kita informacija, kurios galime paprašyti patvirtinimo tikslais), apibūdinti savo prašymą pakankamai detaliai, kad galėtume jį tinkamai suprasti, įvertinti ir į jį atsakyti, pateikti patvirtinimą pagal įstatymą, kad esate asmuo, kurio asmens duomenis prašoma pateikti.

Jei prašymą pateikia įgaliotas atstovas, prie prašymo turi būti pridėtas raštiškas įgaliojimas ir informacija, patvirtinanti atstovo tapatybę.

Negaliu jums suteikti informacijos ar įgyvendinti kitų jūsų teisių, jei negaliu patikrinti jūsų tapatybės ar įgaliojimo pateikti prašymą ir patvirtinti jūsų informacijos.

Siekiant patikrinti jūsų tapatybę, galime paprašyti pateikti papildomos informacijos apie save. Šią informaciją ir prašyme pateiktą informaciją naudosime tik norėdami patikrinti jūsų tapatybę arba įgaliojimą pateikti prašymą.

11. Teisė į ištaisymą

Pranešime Jums apie bet kokius šios privatumo politikos pakeitimus el. paštu arba rodydami pranešimą platformoje ir programėlėje. Pasiliekame teisę bet kada pakeisti šią privatumo politiką, laikantis taikomų teisės aktų. Visi pakeitimai bus nedelsiant paskelbti šiame puslapyje. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, turėtumėte reguliariai tikrinti šį puslapį, ar nėra atnaujinimų.

12. Mūsų kontaktiniai duomenys

Jei turite kokių nors klausimų apie savo duomenų tvarkymą naudojantis svetaine arba apie savo teises, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu adresu info@boop-app.pet.