Polityka prywatności Boop

1. Ogólne

"Niniejsza polityka ochrony danych osobowych dotyczy strony internetowej znajdującej się pod adresem https://boop-app.pet oraz/lub aplikacji mobilnych o nazwie Boop dostępnych na urządzenia z systemem iOS i Android (zwanych dalej łącznie „Serwisem”). Serwis jest prowadzony przez Boopapp, UAB (numer firmy 305799109) z siedzibą w Wilnie, ul. Girulių 10-201, LT-12112, Republika Litewska („my”, „nasz”, „Boop”). Więcej informacji na temat tego, jak się z nami skontaktować, znajduje się na końcu niniejszej polityki ochrony danych osobowych pod numerem 12.

Bierzemy Twoją prywatność bardzo poważnie. Nie będziemy sprzedawać ani wynajmować Twoich danych osobowych. Wszystkie dane będą zbierane, przechowywane i przetwarzane przez nas zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Unii Europejskiej nr 2016/679, innymi obowiązującymi przepisami prawa i nie będą przekazywane żadnym stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa, lub chyba że jest to niezbędne do świadczenia naszych usług, lub chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na przekazanie swoich danych.

Usługi oferowane przez nas w Serwisie mogą funkcjonować tylko wtedy, gdy zbieramy, przechowujemy, przekazujemy, usuwamy i/lub w inny sposób wykorzystujemy (dalej: „Przetwarzamy”) określone dane dotyczące Ciebie. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej: „Dane”), takie jak Twoje nazwisko, data urodzenia, adres lub adres e-mail. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych opisuje, które z Twoich Danych zbieramy i w jakich celach je Przetwarzamy, gdy korzystasz z usług oferowanych przez nas w Serwisie. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych zawiera również ważne informacje na temat ochrony Twoich Danych, w szczególności Twoich praw ustawowych związanych z tymi Danymi.

Niektóre usługi w naszym Serwisie są oferowane przez dostawców zewnętrznych. W przypadku korzystania z tych usług obowiązują również przepisy o ochronie danych osobowych dostawców zewnętrznych. Przed skorzystaniem z takich usług dostawcy zewnętrzni mogą wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem o ochronie danych.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych uzupełnia ogólne warunki i postanowienia, które stanowią podstawę Twojej umowy z Boop dotyczącej korzystania z Serwisu („Umowa o Korzystaniu”). W przypadku rozbieżności pomiędzy OWU a niniejszą polityką ochrony danych osobowych, zastosowanie mają postanowienia niniejszej polityki ochrony danych osobowych."

2. Jakie Twoje dane Przetwarzamy?

2.1. Połączenie z Serwisem

Kiedy łączysz się z Serwisem, przetwarzamy następujące dane (pliki dziennika), nawet jeśli nie jesteś zalogowany w Serwisie jako użytkownik:

W przypadku dostępu z urządzeń mobilnych, w ramach korzystania z Serwisu rejestrowane są również następujące pliki dziennika:

Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy wykorzystywać danych osobowych określonych w niniejszej sekcji, w szczególności adresu IP, chyba że takie wykorzystanie jest niezbędne (i) do świadczenia naszych usług i/lub (ii) dla celów bezpieczeństwa, w szczególności do zapobiegania atakom cybernetycznym, takim jak skrapowanie danych i ataki typu denial of service, oraz do zapobiegania niedozwolonym wielokrotnym aplikacjom.

2.2. Rejestracja jako członek

Aby korzystać z naszego Serwisu, a w szczególności dokonywać transakcji handlowych za pośrednictwem Serwisu, korzystać z elektronicznego systemu płatności lub wystawiać recenzje i komunikować się z innymi użytkownikami, potrzebujesz konta Boop. W tym celu musisz zarejestrować się jako użytkownik Serwisu. Aby zarejestrować się jako użytkownik, zostaniesz poproszony o podanie następujących danych w naszym Serwisie:

Twój pseudonim użytkownika będzie widoczny dla wszystkich odwiedzających Serwis.

2.3. Uzupełnienie profilu

Po rejestracji możesz dodać opcjonalne informacje do swojego profilu. Dane profilowe:

Wszystkie te dane są widoczne dla innych odwiedzających Serwis.

2.4. Korzystanie z Serwisu do dokonywania transakcji

Będziemy przechowywać i przetwarzać dane dotyczące Twoich transakcji na Serwisie (np. opcja opieki, wysłana do sprzedawcy wiadomość wprowadzająca, cena, data i godzina transakcji i spotkania itp.). Dane te możesz zobaczyć w przeglądzie transakcji na swoim koncie.

Jeśli sprzedajesz usługi na naszej Stronie, gromadzimy również dodatkowe dane, które tworzysz podczas oferowania i sprzedaży działań i opieki, w szczególności zdjęcia i wideo, a także tekst i inne opisy, lokalizację itp. Dane te będą widoczne tylko dla odwiedzających Serwis.

2.5. Korzystanie z elektronicznego systemu płatności Stripe

(a) Zakładanie portfela elektronicznego

Kiedy płacisz sprzedawcy kartą kredytową lub otrzymujesz płatność od kupującego, lub korzystasz z innych usług na Serwisie, za które pobierana jest opłata, transakcja w kwestii zostanie przetworzona za pośrednictwem naszego elektronicznego systemu płatności, Stripe (zobacz nasze OWU). Aby korzystać z Stripe, musisz założyć portfel elektroniczny w Serwisie (zwany na Serwisie "portfelem") i podać nam następujące informacje, które przekażemy Stripe:

Ponadto będziemy wymagać zdjęć, które przekażemy Stripe:

(b) Płatność za pośrednictwem Stripe

Jeśli korzystasz z elektronicznego systemu płatności Stripe, Stripe zbierze informacje o płatności wymagane w zależności od wybranej metody płatności (np. karty kredytowej). Płatność zostanie następnie zrealizowana za pośrednictwem Stripe i wybranego przez Ciebie dostawcy usług płatniczych. W tym zakresie zastosowanie mają przepisy o ochronie danych Stripe i odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat procedury płatności i dostawców usług płatniczych podano w pkt 12 naszych Warunki. Jeśli jako metody płatności używasz karty kredytowej, Boop zobaczy tylko cztery ostatnie cyfry numeru karty. Informacje te będą wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu potwierdzenia płatności i zapobiegania oszustwom.

2.6. Komunikacja, komentarze i recenzje

Kiedy korzystasz z naszych usług, gromadzimy również następujące dane:

Ze względów technicznych te wygenerowane przez Ciebie treści pozostaną online po zakończeniu Twojej umowy użytkownika. Niemniej jednak Twoje nazwisko nie będzie widoczne i pojawi się notatka informująca, że treść pochodzi od członka, który już nie jest aktywny (zobacz nasze Warunki sprzedaży).

2.7. Dane lokalizacyjne podczas korzystania z Serwisu

Przed skorzystaniem z treści i usług opartych na lokalizacji w Serwisie, Serwis poprosi Cię o autoryzację do przetwarzania Twoich danych lokalizacyjnych. Jeśli wyrażasz zgodę, Boop wykorzysta Twoje urządzenie mobilne lub przeglądarkę internetową do określenia lokalizacji Twojego urządzenia mobilnego lub komputera na podstawie różnych źródeł (komórki radiowe GSM, lokalizacja GPS, WLAN itp.). Dane lokalizacyjne są zawsze tylko przybliżone. Należy pamiętać, że jeśli nie wyrazisz zgody na zbieranie danych lokalizacyjnych, nie będzie można korzystać z usług Serwisu, dla których konieczna jest ocena Twojej lokalizacji ("Usługi lokalizacji"). Jeśli chcesz cofnąć swoją zgodę, możesz w każdej chwili uniemożliwić zbieranie danych lokalizacyjnych w przyszłości, zmieniając ustawienia w swoim urządzeniu mobilnym lub przeglądarce internetowej. Jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z Usług lokalizacji. Boop przetworzy dane lokalizacyjne zebrane za pośrednictwem Twojego urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej, aby zaproponować Ci osoby do spotkania w Twojej lokalizacji. Nie będziemy przechowywać Twoich danych lokalizacyjnych długoterminowo. Będziemy je przechowywać tylko tak długo, jak i o ile jest to konieczne do świadczenia Usług lokalizacji. Możesz zawsze ręcznie oznaczyć swoją lokalizację spotkania bez korzystania z Usług lokalizacji.

3. Cele, w których przetwarzamy Twoje dane

O ile nie określono inaczej w punkcie 2, będziemy przetwarzać Twoje dane do następujących celów:

3.1. Świadczenie naszych usług

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wykonania umowy użytkowania, świadczenia usług, z których korzystasz na naszej Stronie:

3.2. Prawa prawne, ulepszanie naszej Strony, zapobieganie i wykrywanie niedopuszczalnej aktywności, bezpieczeństwo systemowe

Będziemy również przetwarzać Twoje dane w celu ochrony następujących uzasadnionych interesów Boop i/lub osób trzecich:

3.3. Biuletyn e-mailowy i inne wiadomości e-mail marketingowe

Możesz zarejestrować się do naszego biuletynu i innych wiadomości e-mail marketingowych ("Marketing Emails"). Podczas rejestracji poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twojego adresu e-mail w celu wysyłania Ci wiadomości Marketingowych zawierających najnowsze informacje o naszych produktach i usługach, w szczególności w zakresie ofert dostępnych na Stronie, ofert specjalnych i kampanii marketingowych. Otrzymasz wiadomości Marketingowe tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę. Twoja zgoda obejmuje również zgodę na to, że możemy personalizować treść wiadomości Marketingowych zgodnie z Twoimi potrzebami i zainteresowaniami na podstawie wszelkich informacji, które przekazałeś Boop. Zgodę na wysyłanie wiadomości Marketingowych możesz wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Na swoim koncie Boop możesz dostosować ustawienia, aby zablokować wysyłanie dalszych wiadomości Marketingowych. Alternatywnie możesz kliknąć "Unsubscribe" na końcu wiadomości Marketingowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Wyrażenie zgody na komunikację e-mailową dotyczącą działań Strony, takiej jak otrzymywanie nowych wiadomości i wniosków o rezerwację, pozwala również Boop na wysyłanie ograniczonej liczby wiadomości Marketingowych, ale zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji tych wiadomości z otrzymanego e-maila.

3.4. Weryfikacja konta dla celów bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo na Stronie, prosimy dostawców usług o zweryfikowanie swojej tożsamości za pośrednictwem Stripe (zgodnie z Ogólnymi warunkami korzystania).

3.5. Cele wystawiania polis ubezpieczeniowych dla zwierząt domowych

"Boop poprosi Cię o podanie dodatkowych informacji o Tobie i Twoim zwierzaku w celu wydania polisy ubezpieczeniowej dla zwierząt domowych, jeśli jest ona dostępna w Twoim kraju. Przedtem będziesz musiał wypełnić te informacje w formularzu polisy ubezpieczeniowej i wyrazić zgodę na kontynuację. Poniższe informacje zostaną wysłane do zewnętrznej firmy ubezpieczeniowej, aby mogła ona sprawdzić Twoje dane i wystawić Ci polisę ubezpieczeniową dla zwierząt domowych, w przypadku powodzenia. Do firmy ubezpieczeniowej zostaną wysłane dodatkowe dane, których zazwyczaj nie gromadzimy:

3.6. Cele wystawiania polis planów weterynaryjnych

Boop poprosi Cię o podanie dodatkowych informacji o Tobie i Twoim zwierzaku w celu wydania polisy planu weterynaryjnego dla zwierząt domowych, jeśli jest ona dostępna w Twoim kraju. Przedtem będziesz musiał wypełnić te informacje w formularzu polisy planu weterynaryjnego dla zwierząt domowych i wyrazić zgodę na kontynuację. Poniższe informacje zostaną wysłane do zewnętrznych klinik weterynaryjnych, aby mogły one sprawdzić Twoje dane i wystawić Ci polisę planu weterynaryjnego dla zwierząt domowych, w przypadku powodzenia. Do klinik weterynaryjnych zostaną wysłane dodatkowe dane, których zazwyczaj nie gromadzimy:

4. Bezpieczeństwo online

Dostęp do Twojego konta jest chroniony hasłem ustawionym przez Ciebie. Nie ujawniaj nikomu swojego hasła. Po zakończeniu korzystania z Boop pamiętaj, aby wylogować się za pomocą przycisku wylogowania, zwłaszcza jeśli korzystasz z publicznego komputera. Należy pamiętać, że przesyłanie danych przez Internet (np. e-mailem) nie zawsze jest całkowicie bezpieczne, a zapobieganie dostępowi osób trzecich nie może być zagwarantowane. Podejmiemy wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa techniczne i administracyjne, aby chronić Twoje dane przed nieautoryzowaną utratą i dostępem, a także przed nieautoryzowaną zmianą, ujawnieniem lub usunięciem. Dostęp do Twoich danych mają tylko osoby, które potrzebują go do celów opisanych w niniejszej deklaracji ochrony danych. Osoby te są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

5. Przetwarzanie umów

Boop może wyznaczać zewnętrznych dostawców usług do świadczenia określonych usług. Dostawcy usług będą podejmować procedury przetwarzania danych w naszym imieniu i na nasze polecenie (przetwarzający). Boop będzie starannie dobierać przetwarzających w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Będzie również zapewniać, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z postanowieniami wszelkich pisemnych umów oraz z ustawowymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych. Procedury przeprowadzane w naszym imieniu obejmują:

Wyznaczeni przez nas przetwarzający mogą w określonych okolicznościach otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych, ale wyłącznie w celu żądanego przetwarzania danych. Przetwarzający są również zobowiązani umownie do zapewnienia, aby poziom ich ochrony danych był co najmniej równoważny z poziomem zapewnianym przez nas. Wszystkie dane przetwarzane w naszym imieniu pozostają pod naszą kontrolą. Ciągle monitorujemy przestrzeganie naszych instrukcji, gwarantowany poziom bezpieczeństwa danych i umów zawartych z przetwarzającym. Niektórzy z tych dostawców usług mogą znajdować się w krajach poza UE/EOG, których poziom ochrony danych jest uważany w UE/EOG za niewystarczający. Niemniej jednak zawarliśmy z tymi dostawcami usług odpowiednie umowy (lub istnieją inne gwarancje), które zapewniają, że zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych zgodnie z obowiązującymi wymogami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych dostawców usług, skontaktuj się z naszym centrum pomocy technicznej. Jeśli Twoje pytanie nie otrzyma tam odpowiedzi, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail (info@boop-app.pet). Na życzenie dostarczymy zawsze wszelkich dodatkowych informacji na temat wprowadzonych przez nas zabezpieczeń (lub, jeśli ma to zastosowanie, kopię tych informacji pocztą elektroniczną).

6. Przechwytywanie publicznych treści przez zewnętrzne wyszukiwarki

Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, opisy, szczegóły usługi w twoim profilu (patrz wyżej 2.2 i 2.3) będą swobodnie dostępne online, a zatem będą uwzględniane w wynikach zewnętrznych wyszukiwarek. Dlatego zalecamy, aby nie publikować żadnych adresów, numerów telefonów komórkowych, adresów e-mail ani innych danych kontaktowych lub wrażliwych lub prywatnych informacji.

7. Udostępnianie Twoich Danych osobom trzecim

Boop udostępni Twoje Dane innym podmiotom w grupie Boop. Boop jest ustawowo zobowiązany do udostępniania danych osobowych i/lub użytkowych organom śledczym, organom prowadzącym postępowanie karne lub organom nadzorczym, jeżeli jest to wymagane w celu uniknięcia zagrożenia dla porządku publicznego i ścigania przestępstw. Boop może udostępnić Twoje Dane osobom trzecim w przypadku przeniesienia praw i obowiązków związanych z umową zawartą między Tobą a Boop na te osoby trzecie zgodnie z Ogólnymi warunkami, w szczególności w przypadku przeniesienia sektora działalności, połączenia poprzez utworzenie nowej spółki, połączenia poprzez przejęcie, podziału lub jakiejkolwiek zmiany kontroli mającej wpływ na Boop. Przed takim zdarzeniem Boop poinformuje Cię osobno o szczegółach udostępnienia Twoich Danych i uzyska Twoją zgodę, jeżeli będzie to wymagane prawnie. W pozostałych przypadkach Twoje Dane będą przekazywane osobom trzecim tylko wówczas, gdy wyrazisz na to zgodę lub gdy sam udostępnisz osobom trzecim dostęp do swoich Danych (z wyłączeniem osób trzecich, którym zleciliśmy przetwarzanie Danych jako podmiotom przetwarzającym, patrz pkt 5 powyżej).

8. Używanie plików cookie

8.1. Wymagane pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nasza Strona chce umieścić na Twoim komputerze lub innych urządzeniach online, takich jak tablety lub smartfony. Pod warunkiem, że ustawienia przeglądarki akceptują pliki cookie, przeglądarka dodaje tekst w postaci małego pliku. O ile nie określono inaczej w niniejszej deklaracji ochrony danych, pliki cookie, których używamy, są niezbędne do funkcjonowania i wydajności naszej Strony. Obejmuje to pliki cookie, które umożliwiają rejestrację w chronionych obszarach naszej Strony, zakup spotkania lub korzystanie z elektronicznego systemu płatności. Większość plików cookie jest usuwanych z urządzenia po zakończeniu sesji przeglądarki (pliki cookie sesyjne). Informacje zapisane w wymaganych plikach cookie będą przez nas wykorzystywane wyłącznie do świadczenia żądanych usług i funkcji.

8.2. Zarządzanie ustawieniami plików cookie

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała niektóre lub wszystkie pliki cookie lub aby prosiła o Twoją zgodę przed ich zaakceptowaniem. Jeśli jednak odrzucisz pliki cookie, niektóre z naszych usług mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Aby uzyskać informacje o tym, jak dostosować lub zmienić ustawienia przeglądarki, odwiedź stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org. Jeśli używasz wielu urządzeń do dostępu do naszej Strony (np. smartfona, tabletu, komputera itp.), musisz upewnić się, że każda przeglądarka jest dostosowana do każdego urządzenia zgodnie z Twoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie.

9. Aby tymczasowo zachować usunięte konto

Jeśli zdecydujesz się usunąć swoje konto, dołożymy wszelkich starań, aby nie było ono już widoczne na Platformie. Przez okres do 30 dni nadal możliwe jest odzyskanie konta, jeśli zostało ono przypadkowo lub niesłusznie dezaktywowane lub jeśli zmienisz zdanie i zechcesz wrócić na Platformę i podjąć działania w przypadku, gdy ktoś inny uzyskałby dostęp do Twojego konta i usunął je bez Twojej wiedzy. Podstawą prawną takiego przechowywania Twoich danych jest uzasadniony interes Boop i naszych członków do przywrócenia Twojego konta w razie potrzeby (Art. 6 (1) (f) RODO). Dane osobowe są przechowywane w tym celu przez 30 dni od daty usunięcia konta Boop.

10. Twoje ustawowe prawa dotyczące Twoich danych osobowych

10.1. Jakie prawa posiadasz?

Zgodnie z wyjątkami i ograniczeniami ustanowionymi w RODO masz prawo w dowolnym momencie:

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw określonych w niniejszej sekcji, możesz skontaktować się z Boop i złożyć swój wniosek, korzystając z danych kontaktowych (12 poniżej). Niezależnie od innych środków ochrony prawnej masz również prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do organów nadzorczych.

10.2. Jak zweryfikujemy Twoje żądanie?

Twoje żądanie musi zawierać wystarczającą ilość informacji, abyśmy mogli rozsądnie zweryfikować, czy jesteś osobą lub upoważnionym przedstawicielem osoby, której dane osobowe zebraliśmy (imię, nazwisko, adres URL Twojego profilu publicznego, Twój adres e-mail, inne informacje, o które możemy poprosić w celu weryfikacji), opisać swoje żądanie w wystarczająco szczegółowy sposób, abyśmy mogli je prawidłowo zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie, podać potwierdzenie pod rygorem kary, że jesteś osobą, której dane osobowe są przedmiotem żądania.

Jeśli żądanie jest składane przez upoważnionego przedstawiciela, do żądania należy dołączyć pisemne upoważnienie i informacje weryfikujące tożsamość przedstawiciela.

Nie możemy udzielić ci informacji ani wykonać innego twojego prawa, jeśli nie możemy zweryfikować twojej tożsamości lub uprawnienia do złożenia żądania i potwierdzić informacji dotyczących ciebie.

W celu weryfikacji tożsamości możemy poprosić cię o podanie dodatkowych informacji o sobie. Będziemy używać tych informacji i informacji podanych we wniosku tylko w celu weryfikacji Twojej tożsamości lub uprawnienia do złożenia wniosku.

11. Prawo do sprostowania

Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w niniejszej polityce prywatności za pośrednictwem poczty e-mail lub wyświetlając komunikat na platformie i w aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie opublikowane na tej stronie. Niezależnie od powyższego należy regularnie sprawdzać tę stronę pod kątem aktualizacji.

12. Nasze dane kontaktowe

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania swoich danych w związku z korzystaniem z Serwisu lub dotyczące swoich praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem info@boop-app.pet