Warunki użytkowania Boop

Niniejsze Warunki Korzystania ("Warunki") oraz dokumenty do nich odnoszące się mają zastosowanie do korzystania z aplikacji mobilnych o nazwie Boop dostępnych na urządzenia z systemem iOS i Android oraz/lub strony internetowej znajdującej się pod adresem https://boop-app.pet (każda z nich zwana "Platformą"). Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie powinieneś uzyskiwać dostępu ani nie przeglądać Platformy.

Platformą zarządza Boopapp, UAB (numer firmy 305799109) z siedzibą w Girulių st. 10-201, LT-12112 Wilno, Republika Litwy ("my" "nasz" "Boop").

1. Inne obowiązujące Warunki

Niniejsze Warunki użytkowania obejmują również naszą Politykę prywatności, która określa warunki, w których przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy o Tobie lub które nam udostępniasz. Korzystając z tej Platformy, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie dane przez Ciebie podane są dokładne.

2. Kim jesteśmy

Boop to aplikacja do dzielenia się usługami opieki nad zwierzętami domowymi, mająca na celu pomoc właścicielom zwierząt domowych w razie potrzeby. Boop buduje społeczność osób aktywnych społecznie, które chcą zapewnić opiekę nad swoimi zwierzętami innym osobom i ich zwierzętom, które tego potrzebują. Robimy to, aby zmniejszyć liczbę samotnych zwierząt domowych, gdy ludzie nie mogą zapewnić im niezbędnej opieki lub nie mają na to wystarczająco czasu. Wierzymy, że każde zwierzę domowe powinno otrzymywać miłość i opiekę oraz powinien istnieć łatwy sposób na jej uzyskanie.

3. Usługi

Nasza platforma jest narzędziem internetowym, za pośrednictwem którego osoby mogą kupować i sprzedawać usługi dla zwierząt domowych zwane "Usługami Płatnymi". Usługi płatne umożliwiają naszym użytkownikom komunikowanie się ze sobą online lub offline oraz uzyskiwanie usług dla swoich zwierząt domowych (dalej "Usługi"). Boop może również okresowo udostępniać użytkownikom dodatkowe usługi za dodatkową opłatą. Podejmujesz się przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w związku z korzystaniem z Usług.

4. Zostawanie sprzedawcą na Platformie

Aby zostać Sprzedawcą (lub jak to nazywamy - "Opiekunem" lub "Opiekunem zwierząt") na Platformie, będziesz musiał się zarejestrować, zweryfikować swój adres e-mail, przesłać zdjęcie profilowe, podać krótki opis siebie, wskazać kraj zamieszkania, utworzyć portfel elektroniczny z Stripe i złożyć wniosek o zostanie sprzedawcą.

W swoim wniosku o zostanie Sprzedawcą będziesz musiał wskazać co najmniej jedną aktywność (lub jak to nazywamy - "Ogłoszenie"), którą chcesz udostępnić innym wraz z co najmniej jedną płatną usługą.

Twój listing aktywności zostanie aktywowany i umieszczony na Platformie, gdy tylko dokonamy przeglądu i zatwierdzenia Twojego listingu. W większości przypadków listingi są zatwierdzane automatycznie. Dopóki nie zatwierdzimy Twojego listingu, może on być oznaczony jako "oczekujący na zatwierdzenie" i nie będzie widoczny dla innych użytkowników Platformy. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia Twojego listingu, jeśli narusza on nasze Warunki, a dokładniej nasze zasady dotyczące listingowania usług i zakazanych usług płatnych.

Przykładowa lista powodów, dla których możemy odrzucić Twoje zgłoszenie, znajduje się poniżej (lista nie jest wyczerpująca i należy ją traktować jedynie jako wskazówkę):

Jeśli odrzucimy Twoje zgłoszenie, możemy wysłać Ci wiadomość z odmową, wskazującą powód(-y) odmowy i sugerując, jak można ją poprawić, ale może być również usunięta bez żadnej komunikacji.

Po zatwierdzeniu Twojego listingu Twoja(-e) aktywność(-i) i płatna(-e) usługa(-i) staną się widoczne dla innych użytkowników Platformy i będą mogli wysyłać Ci wiadomości lub rezerwować płatne usługi. Aby zobaczyć i zaakceptować taką komunikację, nowi Sprzedawcy będą musieli zweryfikować swoją tożsamość i podać metody wypłaty, aby otrzymywać wiadomości lub rezerwacje płatnych usług.

Po zarejestrowaniu się jako Sprzedawca możesz również zostać Kupującym na Platformie i rezerwować płatne usługi innych użytkowników, których aktywności wydają się Ci odpowiednie. Więcej informacji na temat kupowania na Platformie można znaleźć w sekcji Stawanie się Kupującym na Platformie niniejszych Warunków.

5. Zostawanie kupującym na Platformie

"Aby kupować płatne usługi na Platformie, musisz zostać „Kupującym”. Członkowie muszą się zarejestrować, zweryfikować swoje adresy e-mail, przesłać swoje zdjęcie profilowe, podać krótki opis siebie, wskazać metodę płatności. Po ich wykonaniu Kupujący mogą wybierać spośród różnych działań i płatnych usług wymienionych na Platformie przez Sprzedawców i wysyłać im bezpośrednie wiadomości, tworzyć rezerwacje u nich, podpisywać umowy i wykonywać inne działania związane z Rezerwacją. Kupującymi nazywani są tylko ci, którzy płacą za usługi przez Platformę. Płatności za usługi poza Platformą nie są akceptowane i mogą skutkować usunięciem konta z Platformy.

6. Weryfikowanie tożsamości za pomocą Stripe

Zaufanie i bezpieczeństwo to podstawowe wartości naszej Społeczności, dlatego prosimy Sprzedawców o podanie dokumentów tożsamości przed otrzymaniem pieniędzy za pośrednictwem naszej Platformy. Kupujący również mogą zweryfikować swoją tożsamość.

Aby zweryfikować swoją tożsamość, poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych konta bankowego, adresu oraz przesłanie zdjęcia paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy. Ponadto możemy poprosić Cię o zweryfikowanie adresu zamieszkania za pomocą rachunków za wodę, prąd, Internet lub telefon komórkowy. Tylko imię i nazwisko będą widoczne dla innych użytkowników Platformy.

Po zweryfikowaniu tożsamości będziesz mógł odbierać prośby o usługi, rezerwacje, otrzymywać pieniądze oraz wykonywać inne czynności wymagające weryfikacji tożsamości w ramach Platformy.

7. Twoja treść

7.1. Treść użytkownika

Usługi umożliwiają udostępnianie treści (działania, informacje o profilu, zwierzaka, inne informacje publiczne) innym użytkownikom platformy („Treści użytkownika”). Zachowujesz wszystkie prawa do własności intelektualnej do udostępnianej Treści użytkownika i jesteś za nią odpowiedzialny. W zakresie, w jakim udostępniasz Treść użytkownika, udzielasz nam w pełni zbywalnej, bezpłatnej, wieczystej, sublicencjonowalnej, niewyłącznej, światowej licencji na kopiowanie, dystrybucję, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie i inne wykorzystywanie Treści użytkownika. Nic w niniejszych Warunkach nie ogranicza innych uprawnień prawnych, które Boop może mieć do Treści użytkownika, na przykład na podstawie innych licencji. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub modyfikowania Treści użytkownika z dowolnego powodu, w tym Treści użytkownika, która naszym zdaniem narusza niniejsze Warunki.

7.2. Działania

Działania stanowią główną zasadę organizowania Treści użytkownika na platformie. Działania dają okazję do dyskusji i regulują konkretną czynność, którą musi wykonać sprzedawca. Działania są również przedmiotem płatnych usług i stanowią kanały, za pomocą których nasi użytkownicy angażują się ze sobą w celu zawierania znaczących transakcji. Dodając aktywność, zachęcamy do przedstawienia dobrze zdefiniowanego, skoncentrowanego i rozwiniętego opisu. Opis aktywności to jak poznawanie kogoś po raz pierwszy. To Twój sposób na pozdrowienie innych użytkowników i nadanie przyciągającego tła doświadczeniu, które posiadasz i które możesz się podzielić. W tym kontekście termin „doświadczenie” oznacza znajomość, świadomość lub zrozumienie kogoś lub czegoś, na przykład faktów, informacji, opisów, procesów lub umiejętności, które są nabywane przez doświadczenie, codzienne życie lub edukację, poprzez postrzeganie, odkrywanie lub uczenie się o zwierzętach i związanych z nimi rzeczach. Tworząc aktywność na platformie, oświadczasz i gwarantujesz, że znasz aktywność, którą tworzysz, i możesz się nią dzielić w formie określonej przez Twoje płatne usługi(-y).

7.3. Kategorie działań

Boop organizuje wszystkie działania w różne kategorie, aby pomóc kupującym znaleźć to, czego szukają, i zwiększyć świadomość nowych ofert. Kategorie działań kuratorowanych zależą od treści Twojego działania i mogą zostać przypisane do jednej z następujących kategorii (lista nie jest wyczerpująca i należy ją traktować wyłącznie jako wskazówkę): pensjonat, opieka nad zwierzętami w ciągu dnia, wyprowadzanie psów, szkolenie, uroda itp.

Kategorie przypisywane automatycznie przez platformę obejmują, ale nie ograniczają się do następujących: zwierzęta szukające opieki; nowi dostawcy usług; nowi właściciele zwierząt domowych itp.

W celu poprawy jakości obsługi swoich użytkowników i trafności ofert, Boop zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych zautomatyzowanych i kuratorowanych kategorii według własnego uznania.

8. Usługi aktywnościowe

Wszystkie działania udostępniane na naszej Platformie są realizowane za pośrednictwem rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem Platformy i nazywane są „usługami płatnymi”. Usługi płatne obejmują, ale nie ograniczają się do:

Jeśli żadna z dostarczonych płatnych usług nie odpowiada Tobie ani Twojej działalności, możesz utworzyć niestandardową płatną usługę. Nie nakładamy żadnych ograniczeń dotyczących formatu płatnych usług, jedynym wymogiem jest to, aby płatna usługa nie była sprzeczna ani nie naruszała niniejszych Warunków i była bezpieczna dla wszystkich zainteresowanych stron. Boop zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych płatnych usług według własnego uznania.

9. Usługi

9.1. Usługi płatne

Aby utworzyć płatną usługę, zostaniesz poproszony o podanie ceny swojej usługi, a waluta obsługiwana w Twoim kraju zostanie do niej zastosowana. Ponieważ nasze usługi płatnicze (jeszcze) nie obejmują wszystkich krajów na świecie, możemy stosować różne zasady dla płatnych usług w krajach, w których nasze usługi płatnicze są obsługiwane i nieobsługiwane.

9.2. Kraje obsługiwane i nieobsługiwane

Obecnie nasza Platforma i partner płatniczy obsługują 3 kraje (Litwę, Polskę, Hiszpanię), w których obsługujemy transakcje, zwroty i chargebacki w Twoim imieniu. Inne kraje są obecnie nieobsługiwane.

W przypadku chęci wystawienia płatnej usługi znajdującej się w jednym z nieobsługiwanych krajów nie możemy świadczyć Ci usług płatniczych, dlatego postanowienia dotyczące Usług płatniczych, Warunków płatności escrow i innych warunków niniejszych Warunków związanych z płatnościami nie mają zastosowania do Ciebie (dalej zwane „Nieobsługiwana usługa płatna“).

9.3. Cennik płatnych usług

Aby dodać płatną usługę, musisz wskazać jej wartość. Podczas dodawania nowej płatnej usługi musisz ocenić ją w zakresie minimalnej i maksymalnej ceny. Możemy ustalać różne wartości minimalne i maksymalne dla płatnych usług dla różnych walut obsługiwanych przez naszą Platformę.

9.4. Waluty obsługiwane dla płatnych usług w krajach obsługiwanych

Obecnie nasza Platforma i partner płatniczy obsługują następujące waluty w celu rozliczania płatnych usług:

Od czasu do czasu możemy wprowadzać dodatkowe waluty dla płatnych usług w krajach obsługiwanych na naszej Platformie.

9.5. Transakcje poza Platformą

Płatności poza Platformą za działania wymienione na Boop są surowo zabronione. Jedyną akceptowalną metodą płatności jest postępowanie zgodnie z bezpiecznym procesem rezerwacji Platformy, który obejmuje szczegółową umowę, całkowitą cenę z opłatami i dodatkowymi usługami, wsparcie online i inne niezbędne środki bezpieczeństwa.

Angażowanie się w transakcje poza Platformą traci ochronę oferowaną przez Platformę i staje się wyłączną odpowiedzialnością kupującego i sprzedającego. Boop uważa takie działania za nieodpowiedzialne z perspektywy zwierzęcia i użytkowników i może skutkować usunięciem użytkowników z Platformy bez żadnego ostrzeżenia.

Od czasu do czasu możemy wprowadzać dodatkowe waluty dla płatnych usług w krajach obsługiwanych na naszej Platformie.

10. Wiadomości

Jeśli znajdziesz aktywność lub osobę, od której chciałbyś otrzymać usługę dla swojego zwierzaka, możesz skontaktować się z nią wysyłając wiadomość. Nie możesz wysyłać wiadomości do innych kupujących na Platformie.

Gdy sprzedawca otrzyma Twoją wiadomość, może ją albo zaakceptować, albo anulować Twoje żądanie podając jedną z poniższych przyczyn, ale nieograniczając się do nich:

Korzystając z Usług będziesz miał możliwość dostępu i (lub) korzystania z Treści Użytkownika. Ponieważ indywidualne usługi są unikalne, a postrzeganie ich wartości i (lub) ich ważności ma charakter subiektywny, nie możemy zagwarantować, że taka Treść Użytkownika, w Usługach lub gdzie indziej, będzie wartościowa, poprawna lub że możesz uznać ją za nieodpowiednią lub w inny sposób nieodpowiednią. Boop zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z Twoim dostępem do takiej Treści Użytkownika, jej wykorzystaniem lub brakiem możliwości dostępu i korzystania z niej.

11. Bezpieczeństwo

Podchodzimy poważnie do bezpieczeństwa naszych użytkowników. Chociaż Boop podejmuje działania w celu identyfikacji i weryfikacji tożsamości swoich użytkowników oraz dąży do promowania szanowanego doświadczenia użytkownika poprzez takie funkcje jak powitanie, wysyłanie wiadomości i rezerwacja aktywności, nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie żadnego użytkownika na platformie lub poza nią.

Zgadzasz się zachować ostrożność we wszystkich interakcjach z innymi użytkownikami, szczególnie jeśli zdecydujesz się na interakcję z nimi i spotkanie osobiście. Ponadto zgadzasz się zapoznać się z poradami bezpieczeństwa Boop i postępować zgodnie z nimi przed rozpoczęciem korzystania z usług.

Jesteś w pełni odpowiedzialny za swoje interakcje z innymi użytkownikami i rozumiesz, że Boop nie przeprowadza kryminalnych kontroli przeszłości swoich użytkowników ani w inny sposób nie bada ich przeszłości. Boop nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zachowania swoich użytkowników.

12. Nasza funkcja

Nasza Platforma jest internetowym miejscem, w którym osoby mogą kupować i sprzedawać usługi dla zwierząt domowych innym osobom. Nie jesteśmy stroną żadnej transakcji między kupującym a sprzedającym lub dwiema osobami, które zgadzają się na wymianę, z wyjątkiem Usług, które świadczymy w celu ułatwienia transakcji. Nie kupujemy, nie sprzedajemy ani nie wspieramy zakupu żadnej z aktywności wyświetlanych na naszej Platformie. Platforma udostępnia treści osób trzecich.

Nie wstępnie weryfikujemy żadnych działań wymienionych na Platformie ani żadnych stron, z którymi możesz mieć do czynienia na Platformie. Jesteś odpowiedzialny za weryfikację stron, z którymi współpracujesz. Nie jesteśmy zobowiązani do angażowania się w żadne spory między kupującymi a sprzedawcami, z wyjątkiem sporów związanych z usługami płatniczymi, które świadczymy w celu ułatwienia transakcji.

13. Wymagania dotyczące korzystania z usług

Aby korzystać z Usług, musisz zarejestrować się u nas wypełniając formularz rejestracyjny. Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 18 roku życia.

Jeśli masz mniej niż 18 lat (od 13 do 17 roku życia), rodzic lub opiekun (który ma 18 lat lub więcej) musi wziąć odpowiedzialność za Ciebie. Twój rodzic lub opiekun będzie odpowiedzialny za nadzorowanie Twojego korzystania z Usług przez cały czas i upewnienie się, że przestrzegasz niniejszych Warunków. Boop będzie uprawniony do pociągnięcia Twojego rodzica lub opiekuna do pełnej odpowiedzialności i odpowiedzialności za wszelkie naruszenie niniejszych Warunków przez Ciebie.

Dzieciom poniżej 13 roku życia nie wolno świadczyć usług na Platformie. Rodzice lub opiekunowie nie mogą ponosić odpowiedzialności za tę grupę wiekową.

Sprzedawcom biznesowym nie wolno korzystać z Usług. W przypadku transakcji sprzedawców biznesowych z konsumentami obowiązują bardziej rygorystyczne wymagania prawne niż w przypadku sprzedawców niebiznesowych. Korzystając z Usług gwarantujesz, że nie jesteś sprzedawcą biznesowym. Biznes jest akceptowany tylko indywidualnie przez Platformę, jeśli zgodzą się na to wszystkie strony.

Podejmujesz się utrzymywania w aktualności wszystkich informacji o sobie na Platformie. Gwarantujesz, że wszystkie informacje, które nam udostępniasz, są prawdziwe, dokładne i kompletne.

14. Twoje konto i hasło

Jeśli wybierzesz hasło lub inny element informacji jako część naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie możesz ujawniać ich stronom trzecim i musisz upewnić się, że wylogowujesz się ze swojego konta na koniec każdego seansu.

Musisz natychmiast powiadomić nas, jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż Ty zna Twoje hasło lub że nastąpiło nieuprawnione użycie Twojego hasła lub konta lub inne naruszenie bezpieczeństwa.

Mamy prawo w dowolnym momencie wyłączyć logowanie lub hasło, niezależnie od tego, czy zostało wybrane przez Ciebie, czy przydzielone przez nas, jeśli mamy powody podejrzewać, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa lub jeśli naszym zdaniem nie przestrzegałeś któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Boop nie zezwala na posiadanie wielu kont na swojej Platformie. Jeśli Boop będzie miało uzasadnione podejrzenie, że użytkownik utworzył (używa) więcej niż jedno konto na Platformie - może zablokować lub usunąć którekolwiek z zaangażowanych kont.

Boop może poprosić o dokonanie pewnych potwierdzeń w odniesieniu do Twojego konta w celach bezpieczeństwa i jakości. Takie potwierdzenia mogą między innymi obejmować podanie ID lub wszelkie inne potwierdzenia, które Boop może wprowadzić według własnego uznania.

Wszystkie dane zebrane w wyniku takiego potwierdzenia będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności, która stanowi część umowy Boop - użytkownik.

15. Treść, którą udostępniasz, opinie i prywatne wiadomości

Wszystkie treści, które nam udostępniasz lub jakiekolwiek kontakty, które nawiązujesz z innymi użytkownikami, niezależnie od tego, czy prywatnie czy publicznie, muszą być zgodne z naszymi Warunkami.

Gwarantujesz, że taka treść lub kontakt jest zgodny z Warunkami i będziesz odpowiedzialny wobec nas i odszkodujesz nam wszelkie naruszenia tej gwarancji. Oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, jakie poniesiemy w wyniku naruszenia przez Ciebie tej gwarancji.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne treści, które udostępnisz Ty lub inny użytkownik naszej Platformy, ani za ich dokładność.

Udzielasz nam niewyłącznej, nieodwołalnej, wieczystej, zbywalnej, podlicencjonowalnej, wolnej od opłat, bezwarunkowej, światowej licencji na korzystanie, kopiowanie, dystrybucję i ujawnianie osobom trzecim wszelkich treści, które nam udostępniasz.

Boop udostępnia bezpośrednią funkcjonalność przesyłania wiadomości użytkownikom wyłącznie w celu ułatwiania transakcji między użytkownikami na Platformie. Nie będziemy mieć dostępu do zawartości takich wiadomości, chyba że jeden z zaangażowanych użytkowników udzieli Boop prawa dostępu, zgłaszając spór naszemu działowi obsługi klienta. Należy pamiętać, że Boop może wykorzystywać automatyczne narzędzia/filtry skanowania, aby wykrywać i zapobiegać spamowi, naruszeniu naszych Warunków i (lub) oszustwu i (lub) wszelkim innym działaniom sprzecznym z obowiązującymi przepisami prawnymi na Platformie. W takich przypadkach przedstawiciele Boop będą krzyżowo sprawdzać wyniki automatycznego skanowania/filtrowania (bez dostępu do wiadomości), aby ustalić, jakie działania zapobiegawcze należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa platformy. W przypadku gdy automatyczne narzędzia/filtry skanowania wskażą potencjalne zagrożenia lub naruszenie naszych Warunków, Boop może uzyskać dostęp do wiadomości w celu wyjaśnienia i sprawdzenia informacji.

16. Zasady wystawiania płatnej usługi

W odniesieniu do wszystkich płatnych usług, które oferujesz na sprzedaż za pośrednictwem Platformy:

Aby umieścić płatne usługi na naszej Platformie, musisz przejść przez pewne kontrole. Ma to na celu upewnienie się, że jesteś tym, kim twierdzisz, że jesteś, utrzymanie wysokiego poziomu jakości dla użytkowników naszej Platformy oraz ze względów bezpieczeństwa. Kontrole te obejmują, ale nie ograniczają się do, sprawdzenia dokumentu tożsamości, zdjęć, dowodów adresu, szczegółów płatnej usługi oraz Twojego doświadczenia związanego z płatną usługą.

17. Zabronione płatne usługi

Zastrzegamy sobie prawo do określania tego, jakie płatne usługi są i nie są dozwolone na Boop. Jeśli stwierdzimy, że dana płatna usługa narusza nasze Warunki, stwarza zagrożenie dla naszych członków, narusza prawa osób trzecich lub narusza jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy lub rozporządzenia, możemy podjąć wszelkie działania, aby temu zapobiec.

Na Boop nie możesz świadczyć następujących płatnych usług (lista nie jest wyczerpująca i należy ją traktować jedynie jako wskazówkę):

18. Opłata za usługi Boop

W przypadku korzystania z Usług płatniczych w celu przeprowadzania transakcji płatnych usług w Obsługiwanych Krajach, zgadzasz się, że Boop otrzyma Opłatę za kupowanie i/lub sprzedawanie płatnych usług za pośrednictwem Platformy. Należy pamiętać, że zawsze będziesz widzieć obowiązującą Opłatę za płatną usługę, którą zamierzasz kupić i/lub sprzedać.

19. Sprzedaż za pośrednictwem Platformy

W przypadku korzystania z naszej Platformy w celu sprzedawania płatnych usług:

 1. Płatna usługa wystawiona na sprzedaż jest ofertą sprzedawcy, która może zostać przyjęta przez kupującego.
 2. Przed zawarciem umowy z kupującym możesz rozważyć oferty płatnych usług od innych użytkowników Platformy.
 3. Wiadomość od kupującego o sprzedaż płatnej usługi nie jest obowiązkowa. Możesz odmówić zgody na sprzedaż.
 4. Po potwierdzeniu szczegółów rezerwacji płatnej usługi na stronie czatu lub rezerwacji potwierdzasz i zgadzasz się, że zawierasz umowę z kupującym w celu sprzedaży mu tej płatnej usługi.
 5. Możesz rozwiązać umowę z kupującym, ale może to skutkować karą w wysokości uzgodnionej ceny zakupu i/lub opłaty Boop i/lub zawieszeniem Twojego konta. Więcej szczegółów znajdziesz w niniejszej Umowie i polityce anulowania Twojej Umowy.
 6. Rezerwacja jest potwierdzana tylko wtedy, gdy kupujący zapłacił za nią za pomocą Usług płatniczych Platformy.

20. Usługi płatnicze

Boop jest odpowiedzialny za transakcje przeprowadzane za pośrednictwem Platformy w zakresie płatnych usług w Obsługiwanych Krajach i w tym zakresie będzie obsługiwał zwroty pieniędzy, chargebacki, politykę anulowania. W przypadku korzystania z naszych usług płatniczych:

 1. Kupujący muszą zapłacić sprzedawcom za płatne usługi kartą kredytową lub debetową (nieograniczoną) za pomocą Usług płatniczych na Platformie.
 2. Płatności muszą być dokonywane w obsługiwanej walucie wskazanej na Platformie.
 3. Wszystkie ceny zawierają VAT (jeśli dotyczy) i inne obowiązujące podatki.
 4. Opłata Boop w wysokości 9% jest zawsze dodawana do ceny wymienionej płatnej usługi i musi być uiszczona przez kupującego.
 5. Opłata Boop w wysokości 10% i stała kwota 0,5 EUR / 4 PLN są zawsze odejmowane od ceny wymienionej płatnej usługi i muszą być uiszczone przez sprzedawcę.
 6. Kupujący i sprzedawcy zawsze będą widzieli obowiązujące opłaty za Usługi Boop, gdy zamierzają kupić i/lub sprzedać płatną usługę za pośrednictwem Platformy.
 7. Kupujący i sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność za własne dodatkowe koszty lub wydatki, które powstają podczas ich rezerwacji, chyba że kupujący i sprzedawca uzgodnią inaczej wcześniej.
 8. Płatność za płatną usługę dokonywana jest z góry. Karta kredytowa lub debetowa kupującego zostanie obciążona, gdy kupujący i sprzedawca zawrą umowę, a kupujący zapłaci za rezerwację. Nie będziemy księgowali wpłaty na konto sprzedawcy do czasu, aż kupujący uzna, że zaakceptował płatną usługę. Jeśli w ciągu 2 dni od zakończenia usługi nie zostaną zgłoszone żadne reklamacje, automatycznie przyjmuje się, że reklamacji nie ma.
 9. Boop może w dowolnym momencie, według własnego uznania, zawiesić i/lub anulować każdą transakcję i/lub żądane płatności, jeśli będzie miał podstawy sądzić, że taka transakcja może być oszukańcza lub sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa lub szkodliwa dla Boop i/lub któregokolwiek użytkownika lub osoby trzeciej, lub narusza Warunki Platformy.
 10. Korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy usług w celu przetwarzania płatności i przechowywania informacji o karcie kredytowej lub debetowej, sprawdzenia dowodu osobistego lub podobnych informacji. Korzystając z naszych usług płatniczych, akceptujesz warunki i postanowienia naszego dostawcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania takich stron trzecich. Będziesz wyłącznie odpowiedzialny za przekazywanie informacji związanych z Twoją kartą kredytową lub debetową lub kontem bankowym i niniejszym wyłączamy wszelką odpowiedzialność w zakresie dozwolonym przez prawo.

21. Stripe

Płatności Boop są przetwarzane za pośrednictwem certyfikowanego systemu płatności elektronicznych Stripe. Stripe jest oceniany pod kątem zgodności z PCI DSS przez PSC, QSA dla Rady Standardów Bezpieczeństwa Branży Płatności Kartowych. Ich PCI ASV to Qualys. Jako główny członek i licencjonowany acquirer Visa i MasterCard, Stripe przestrzega również regulacji operacyjnych tych organizacji kartowych. Stripe podlega corocznym audytom ze strony Visa, MasterCard i banków, z którymi współpracuje. Stripe obsługuje niezależne rozwiązania anty-DDOS od dwóch różnych dostawców. W odniesieniu do bezpiecznego przechowywania kluczy kryptograficznych, Stripe wykorzystuje HSM, do których nie ma dostępu żadna osoba. Aby korzystać z Stripe, członkowie muszą założyć tzw. e-portfel na platformie. E-portfel to konto pieniądza elektronicznego, które umożliwia wysyłanie i odbieranie płatności. Aby założyć e-portfel, mogą być wymagane następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i data urodzenia, a także narodowość i kraj zamieszkania użytkownika. Podczas korzystania z Stripe zawierana jest oddzielna umowa między użytkownikiem a Stripe zgodnie z warunkami Stripe. Akceptując niniejsze warunki, użytkownik automatycznie akceptuje również te warunki, a także Politykę Prywatności Stripe, która ma zastosowanie do przetwarzania danych zbieranych przez Stripe w celu przetwarzania płatności na Platformie oraz Ograniczoną i Zabronioną Listę Stripe, która wskazuje, w przypadku których Usług Stripe nie można wykorzystywać lub można wykorzystywać tylko za wyraźną pisemną zgodą Stripe. Aby uzyskać dostęp do wszystkich obowiązujących warunków, prosimy odwiedzić stronę www.stripe.com

Korzystając z naszych usług płatności, akceptujesz warunki i postanowienia naszego dostawcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania takich zewnętrznych dostawców usług płatności. Będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za przekazywanie informacji związanych z Twoją kartą kredytową lub debetową lub kontem bankowym i niniejszym wyłączamy wszelką odpowiedzialność w zakresie dozwolonym przez prawo. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z e-portfela Stripe stosuje zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i Know-Your-Customer (KYC) określone w warunkach Stripe. Jednak Boop zastrzega sobie prawo do stosowania niższych progów wartości dla wyzwalania wymogów identyfikacji KYC w celu wyłącznego zapobieżenia zawieszeniu przyszłych transakcji przez dostawcę usług płatniczych Stripe. Pieniądze uzyskane przez sprzedawców ze sprzedaży przedmiotów na Boop będą przechowywane na koncie Boop. Pieniądze można w dowolnym momencie przelać przez sprzedawcę na jego osobiste konto bankowe. Należy pamiętać, że mogą obowiązywać dodatkowe warunki.

22. Warunki płatności escrow

Aby chronić naszych kupujących, będziemy przechowywać cenę zakupu rezerwacji przez co najmniej 2 dni po dniu, w którym ta płatna usługa miała się zakończyć lub do czasu, gdy zarówno kupujący, jak i sprzedający zaznaczą (jeśli to możliwe) w Platformie, że rezerwacja się odbyła. W tym okresie kupujący lub sprzedający ma obowiązek zgłosić spór. Po tym okresie kompensacja nie jest już stosowana, a środki są przekazywane sprzedającemu.

Wszystkie spory muszą być zgłaszane za pośrednictwem Boop, a nie za pośrednictwem zewnętrznych usług płatniczych. Jeśli sprzedający nie stawi się w uzgodnionym czasie rezerwacji z kupującym, będziemy mieli prawo zwrócić cenę zakupu na konto kupującego. Kupujący musi powiadomić nas o wyżej wspomnianym problemie za pomocą Platformy w czasie rezerwacji i 2 dni po rezerwacji.

Zwrot ceny zakupu będzie jedynym środkiem prawnym kupującego w odniesieniu do jego umowy ze sprzedającym. Jeśli kupujący uzna, że usługa nie była zgodna z umową lub jest niezadowolony z rezerwacji, kupujący musi natychmiast lub w ciągu 2 dni od zakończenia usługi, zgodnie z systemem, zgłosić spór za pomocą czatu wsparcia Platformy lub poczty elektronicznej support@boop-app.pet. W takich przypadkach Boop dokładnie zbada spór. Boop zastrzega sobie pełne prawo do zwrotu lub niezwrotu ceny zakupu i opłat na konto kupującego, w oparciu o wyniki dochodzenia w sprawie sporu.

Jeśli kupujący nie skontaktuje się z nami w ciągu 2 dni od rozmowy, uzna się, że kupujący zaakceptował usługę. Po akceptacji usługi, zaksięgujemy na koncie sprzedającego cenę zakupu tej czynności, pomniejszoną o należącą się nam prowizję. W przypadku, gdy kupujący zgłosi spór, będziemy wstrzymywać cenę zakupu pomniejszoną o należącą się nam prowizję, dopóki nie zbadamy roszczenia i nie podejmiemy decyzji. Niezależnie od wybranej przez kupującego metody płatności - wszystkie spory związane z płatnościami escrow muszą być kierowane bezpośrednio do Boop, chyba że Boop zapewni funkcję umożliwiającą użytkownikom bezpośrednie rozstrzyganie/uzgadnianie takich sporów bez konieczności kontaktowania się z Boop. W takim przypadku spór uważa się za rozstrzygnięty, a transakcję za zakończoną, gdy użytkownicy osiągną wzajemne porozumienie.

Boop nie będzie przyjmował żadnych powtarzających się roszczeń od użytkowników w związku z tą samą usługą. Boop zastrzega sobie prawo do odmowy odszkodowania i żądania zwrotu odszkodowania wypłaconego użytkownikowi w przypadku, gdy dany użytkownik otrzymał już odpowiednie odszkodowanie z innych źródeł (np. od zewnętrznego dostawcy usług płatniczych).

23. Usunięcie, ostrzeżenia, blokowanie, zawieszenie i wypowiedzenie

Możemy według własnego uznania wydawać ostrzeżenia, zawieszać, blokować lub zamykać Twój dostęp do tej Platformy i/lub Usług (lub dowolnej ich części) lub usuwać wszelkie przesłane treści, w tym między innymi wszelkie informacje od Ciebie, jeśli:

24. Dostęp do tej Platformy, jej Usług i treści

Nie gwarantujemy, że ta Platforma lub jakiekolwiek Usługi lub treści na niej zawarte będą zawsze dostępne lub nieprzerwane. Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie i bez powiadomienia do rozwijania, modyfikowania, zmieniania, zawieszania lub trwałego zaprzestawania całości lub dowolnej części tej Platformy lub jakichkolwiek Usług lub treści na niej zawartych oraz ograniczania lub zakazania dostępu do niej.

25. Wirusy lub błędy

Nie gwarantujemy, że ta Platforma będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. Jesteś odpowiedzialny za skonfigurowanie swoich technologii informacyjnych, programów i platformy w celu uzyskania dostępu do tej Platformy. Nie możesz nadużywać tej Platformy poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów złośliwych lub technologicznie szkodliwych. Nie możesz próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do tej Platformy, serwera, na którym ta Platforma jest przechowywana, lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do tej Platformy. Nie możesz atakować tej Platformy za pomocą ataku typu "denial-of-service" lub rozproszonego ataku typu "denial-of-service". Zgłosimy takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z tej Platformy wygasa natychmiast.

26. Odpowiedzialność

Nic w niniejszych Warunkach nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności wobec Ciebie za:

Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, że ta Platforma, wszelkie treści i usługi na niej zawarte:

W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszystkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne postanowienia, które mogą mieć zastosowanie do tej Platformy, wszelkich treści lub usług na niej zawartych. Zapewniamy internetowe narzędzie umożliwiające zapoznanie się osób, umożliwiające zakup i/lub sprzedaż spotkań między nimi oraz umożliwiające im komunikowanie się ze sobą publicznie i prywatnie. Kupujący i sprzedający są wyłącznie odpowiedzialni za transakcje zawierane za pośrednictwem Platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania użytkowników Platformy lub Usług ani za treści dostarczane przez użytkowników Platformy, w tym, bez ograniczeń:

Zgadzasz się zrekompensować nam wszelkie straty, odpowiedzialność, koszty lub wydatki związane z jakimkolwiek roszczeniem osób trzecich wynikającym z niewłaściwego korzystania z Platformy lub Usług lub z jakiegokolwiek korzystania niezgodnego z niniejszymi Warunkami. W przypadku jakiegokolwiek sporu, który możesz mieć z innym użytkownikiem Platformy, zgadzasz się na:

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane przez wirusa, atak typu "odcięcie usługi" lub inny technologicznie szkodliwy materiał, który może zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inny zastrzeżony materiał z powodu korzystania z naszej Platformy lub Usług, lub z powodu pobrania przez Ciebie jakiejkolwiek treści na niej lub na dowolnej stronie internetowej z nią związanej. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadnych zewnętrznych dostawców usług, których integrujesz ze swoim kontem. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nich. Boop, jego spółki zależne i stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie, czy to z tytułu umowy, deliktu (w tym zaniedbania), czy z innego tytułu, za:

Ograniczamy naszą odpowiedzialność na mocy niniejszej Umowy, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy, deliktu (w tym bez ograniczeń zaniedbania), czy z innego tytułu, do maksymalnej kwoty 200 zl.

27. Linki i zasoby stron trzecich w tej Plat formie

W przypadku, gdy ta Platforma zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych połączonych z naszą Platformą. Takich linków nie należy interpretować jako naszego poparcia dla tych połączonych stron internetowych. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich korzystania.

28. Wydarzenia poza naszą kontrolą

Nie będziemy naruszać niniejszych Warunków ani ponosime odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z wydarzeń, okoliczności lub przyczyn leżących poza naszą uzasadnioną kontrolą. W takich okolicznościach będziemy uprawniony do uzasadnionego przedłużenia terminu wykonania takich zobowiązań.

29. Rozwiązanie

Jeśli jakakolwiek część postanowień zawartych w niniejszych Warunkach zostanie uznana przez kompetentny organ za nieważną, bezprawną lub niewykonalną w jakimkolwiek zakresie, takie postanowienia zostaną w tym zakresie odłączone od pozostałych postanowień, które nadal będą ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo.

30. Cała umowa

Niniejsze Warunki i wszystkie dokumenty, do których odniesienia znajdują się w niniejszych Warunkach, stanowią całość umowy między nami a Państwem i zastępują oraz uchylają wszystkie poprzednie umowy, obietnice, zapewnienia, gwarancje, oświadczenia i porozumienia między nami a Państwem, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące ich przedmiotu. My i Państwo zgadzamy się, że zawierając niniejsze Warunki, polegaliśmy na jakimkolwiek oświadczeniu, reprezentacji, zapewnieniu lub gwarancji (udzielonej w sposób niewinny lub niedbały), które nie zostało wyraźnie określone w niniejszych Warunkach lub jakimkolwiek dokumencie, do którego w nich się odwołuje. Ani my, ani Państwo nie będziemy mieli żadnych roszczeń z tytułu niewinnego lub niedbałego wprowadzenia w błąd, opartego na jakimkolwiek oświadczeniu zawartym w niniejszych Warunkach lub jakimkolwiek dokumencie, do którego w nich się odwołuje.

31. Obowiązujące prawo

Proszę zanotować, że niniejsze Warunki, ich przedmiot i forma są uregulowane przez prawo kraju siedziby Boopapp, UAB.

32. Znaki towarowe

Boop TM jest znakiem towarowym Boopapp, UAB. Żadne inne znaki towarowe wyświetlane na Platformie nie stanowią naszej własności ani własności naszych spółek zależnych. Jakiekolwiek używanie takich znaków towarowych może stanowić naruszenie praw właściciela tych znaków towarowych.

33. Zmiany i poprawki

Możemy zmienić niniejsze Warunki od czasu do czasu, publikując zmienioną wersję na tej stronie w następujących okolicznościach:

Rekomendujemy regularne sprawdzanie tej strony, ponieważ dalsze korzystanie z tej Platformy po zmianie niniejszych Warunków oznacza, że zgadzasz się na związanie takimi zmianami.

34. Akceptacja niniejszych warunków

Przyjmujesz do wiadomości, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się ze wszystkimi jej warunkami. Korzystając z Platformy lub jej Usług, zgadzasz się na związanie niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania z Platformy i jej Usług. Akceptujesz niniejszą Umowę w momencie rejestracji w Platformie.

35. Kontakt

W przypadku wszystkich zapytań związanych z pomocą techniczną można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem support@boop-app.pet. W przypadku wszystkich zapytań prawnych prosimy o kontakt przez info@boop-app.pet